Mode från Paris i juni 1834: halmhatt, dräkt i broderad muslin.

Innehållet av flickors uppfostran

På 1700- och 1800-talet bland annat grundades det flickskolor och publicerades handböcker för att vägleda både flickorna själva och deras föräldrar samt guvernanter och lärarinnor. Utvecklandet och förbättrandet av flera olika talanger ansågs viktigt i flickuppfostran. Bland sådana förmågor räknades följande:

Dans

”Det här [att dansa] är en av de mest förnäma och belevade prestationer vilka en ung dam kan utföra. Det skall giva en naturlig, lätt, och behagfull prägel till alla rörelser av din kropp, och gör det möjligt för dig att bete dig i sällskap med anspråkslös säkerhet och takt.”

Teckning

”Men, min älskade, att teckna är inte bara ett oskyldigt nöje: det är mer; det är en nyttig egenskap. Det skall träna, glädja, och förbättra din fantasi, genom att fylla den med de bilder av alla saker som är vackra eller märkvärdiga, i verken av konst i naturen.”

Franska

”…jag är glad över att höra att du är så långt framskriden i det franska språket, för det är en talang som varje ung dam borde äga. Det har nu blivit så mycket språket av den fashionabla världen, att de som inte kan läsa och skriva [det], och även tala vid behov, måste framstå som en väldigt tafatt gestalt i förfinat sällskap, och drabbas av att rodna regelbundet.”

Mode från Paris i juni 1834: silkeshatt, sommardräkt, broderad muslinduk.

Sömnad

”Fortsätt, min kära Sophy, och sålunda öka lyckligheten av din moder, genom att tänka på din egen fördel; och, i sanning, du kan inte tänka på den mer effektivt, än genom att göra dig själv till en fulländad härskarinna över nålen. – - Den [meriten att kunna sy] kan inte vara onyttig, för det finns inget läge i livet där en kvinna kan bli placerad, där den inte är högst användbar, och, för det mesta, fullständigt nödvändig.”

Musik

”Eftersom de flesta unga damerna undervisas i att spela cembalo och gitarr, förväntar jag mig att du skall lära dig att uppträda med båda de här instrumenten, speciellt det första. Men jag skulle ändå vilja att du skulle ägna huvuddelen av din uppmärksamhet till sångmusik, eftersom, den i dess perfektion, är av en långt mer förträfflig art…”

(The Polite Lady; or, a Course of Female Education: in a Series of Letters, from a Mother to her Daughter. s. 25-42. Philadelphia: 1798. Översättning: Sara Medberg.)

Bildkälla:
Nypl Digital Gallery
Petit Courrier des Dames 1834
Petit Courrier des Dames 1834