Namn: Sara Medberg
Läroanstalt: Helsingfors universitet, Finland
Utbildning: Teologie magister (300 hp ECTS) 2009
Huvudämne: Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria
Examensarbete: ”…Sie sollen d i e n e n lernen…” – tyttöjen kasvatus J. O. I. Ranckenin toimittaman Karl von Raumerin teoksen Die Erziehung der Mädchen 1853 ruotsinnoksen (1870) mukaan. (Helsingfors universitet: 2008)
Pågående studier: Doktorand i teologi
Forskningsområde: Flickors uppfostran under 1700- och 1800-talen
Arbetserfarenhet: Församling, radio och internet, kontor, kundtjänst, försäljning

Text och bild: Sara Medberg