Bakgrund för doktorsavhandlingen

En morgonklädd dam på promenad (1822)

 

En dam iförd morgondräkt sitter och skriver (1813)

Vad?

För mitt examensarbete forskade jag i döttrars uppfostran i 1800-talets Finland. Målet för doktorsstudierna är att vidga och fördjupa förståendet i ämnet. Jag söker svar på bland annat följande frågor:

Varför?

Varför fick flickors uppfostran mer uppmärksamhet än tidigare? Vad var målsättningen för kvinnlig bildning? Vem representerade pedagogerna? Vilka metoder användes i undervisningen och handledningen av unga kvinnor? Hurdan var inflytandet av aktuella ideologier? Hur påverkade flickors skolning framtiden?

Var?

Forskningsområdet innefattar kungariket Sverige. Europa utformar en social och kulturell utgångspunkt och bakgrund. Pedagogiska och utbildningsrelaterade strömningar cirkulerade mellan länderna.

Bildkälla:
Nypl Digital Gallery
Ackermann’s Repository of Arts [...] 1822
Ackermann’s Repository of Arts [...] 1813