Flickors uppfostran och utbildning

Välkommen! Ändamålet med den här internet-sidan är att introducera forskning i flickuppfostrans (överklass och medelklass) historia. På 1700- och 1800-talet väcktes det i Europa ett växande intresse för att ge unga kvinnor utbildning utöver den grundläggande.

Den följande presentationen erbjuder en överblick i ämnet:

Download Video: MP4

Image source
NYPL Digital Gallery
Godey’s Lady’s Book (1849)