Taustaa väitöskirjatyötä varten

Englantilainen neito sinetöimässä kirjettä (1813)

 

Iltapukuun pukeutunut nuori nainen (1825)

 Mitä?

Tutkin pro gradu -työssäni tyttöjen kasvatusta 1800-luvun Suomessa. Tohtoriopintojen on tarkoitus laajentaa ja syventää aiheen tuntemusta. Etsin vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Miksi?

Miksi tyttöjen kasvatukseen kiinnitettiin aikaisempaa enemmän huomiota? Mitkä olivat naisille annetun koulutuksen päämäärät? Keitä pedagogit olivat? Mitä metodeja nuorten naisten opetuksessa ja ohjauksessa käytettiin? Millainen oli aikakauden ideologioiden vaikutus? Kuinka tyttöjen kouluttaminen vaikutti tulevaisuuteen?

 Missä?

Tutkimusalue käsittää Ruotsin valtakunnan. Eurooppa muodostaa sosiaalisen ja kulttuurisen lähtökohdan ja taustan. Pedagogiset ja koulutusta koskevat virtaukset vaikuttivat maasta toiseen.

Kuvalähde:
Nypl Digital Gallery
Ackermann’s Repository of Arts [...] 1813
Ackermann’s Repository of Arts [...] 1825