Nimi: Sara Medberg
Oppilaitos: Helsingin yliopisto, Suomi
Koulutus: Teologian maisteri (300 op ECTS) 2009
Pääaine: Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria
Pro gradu: ”…Sie sollen d i e n e n lernen…” – tyttöjen kasvatus J. O. I. Ranckenin toimittaman Karl von Raumerin teoksen Die Erziehung der Mädchen 1853 ruotsinnoksen (1870) mukaan. (Helsingin yliopisto: 2008)
Tämänhetkiset opinnot: Jatko-opiskelija
Tutkimusaihe: Tyttöjen kasvatus 1700- ja 1800-luvuilla
Työkokemus: Seurakunta, radio ja internet, toimisto, asiakaspalvelu, myynti

Teksti ja kuva: Sara Medberg