Journal des demoiselles 1881

(Karl Ludvig Georg von Raumer: "Flickors uppfostran". s. 6.)

Le follet 1849

”Flickors uppfostran” – uuden ajan tyttöjenkasvatusopas

Karl von Raumer – tyttöpedagogiikan pioneeri

Tutkin pro gradu -työssäni tyttöjen kasvatusta 1800-luvulla. Päälähteeni on saksalaisen pedagogin, mineralogian ja yleisen luonnonhistorian professorin Karl von Raumerin (1783-1865) kasvatusoppaan Die Erziehung der Mädchenin (1853) ruotsinnos Flickors uppfostran (1870). Käännöksen virallinen julkaisija Suomessa oli naisten ja tyttöjen kasvatuksesta ja koulutuksesta kiinnostunut filosofian tohtori ja pedagogi J. O. I. Rancken.

Tyttöjen kasvatukseen avuksi tarkoitettu julkaisu oli alunperin Raumerin pedagogisen pääteoksen Geschichte der Pädagogikin (1843/53) kolmas osa. Kristillisesti sävyttynyt opas on suunnattu äideille. Karl von Raumer nosti teoksellaan kysymyksen tyttöjen kasvatuksesta tieteelliselle arvoasteelle.

Professori Raumerin kasvatusneuvot kuvastavat suuressa määrin ajalle tyypillistä käsitystä tytöstä. Tyttö kasvatetaan elämään muille ja unohtamaan itsensä. Hänen tulee ennen kaikkea oppia palvelemaan. Saksalaispedagogin ajattelussa oli kuitenkin myös jotain uutta: hän kritisoi porvaristyttöjen kasvatuksen pinnallisia päämääriä. Nämä päämäärät kuten tanssi, laulu- ja soittotaito sekä suullisen ranskan välttävä hallitseminen tähtäsivät tytön arvon maksimoimiseen avioliittomarkkinoilla. Raumerin mukaan opetuksen taso oli heikko ja tulokset huolestuttavia.

Tytön tuli pedagogin mukaan saada sydämen sivistystä. Karl von Raumer ei hyväksynyt avioliittoa tytön elämän ainoaksi tavoitteeksi. Hänen mukaansa oli parempi pysyä naimattomana kuin astua onnettomaan avioliittoon. Saksalaispedagogin tytöille laatima opetusohjelma sisältää muun muassa englantia, Saksan historiaa, kirjallisuutta ja luonnontietoa. Aineiden lisääminen opetusohjelmaan oli edistyksellistä. Raumer korostaa kuitenkin, että tiedon on oltava luonteeltaan emotionaalista.

J. O. I. Rancken – moderni suomalainen tohtori

Flickors uppfostranin kääntäjä Johan Oskar Immanuel Rancken (1824-1895) oli suomalainen tohtori, professori ja pedagogi. Hän on lisännyt ruotsinkieliseen laitokseen viitteitä, jotka selventävät teoksen sanomaa ja sopeuttavat sitä Suomen olosuhteisiin. Alkuperäisen oppaan ja käännöksen julkaisun välillä ehti kulua seitsemäntoista vuotta. Tohtori Rancken oli myös 41 vuotta nuorempi kuin kirjailija itse. Ajan kuluminen näkyy ensin mainitun tuoreessa otteessa käsiteltävään aiheeseen. Kaiken kaikkiaan Raumer ja Rancken edustavat kuitenkin keskenään samankaltaisia kasvatusnäkemyksiä. Tytöt tulee molempien mukaan kasvattaa kodeissa ja kotia varten. Heidän tulee olla sivistyneitä mutta ei oppineita. Tiede oli miesten aluetta.

Sekä tyttöjenkasvatusoppaan kirjoittaja että kääntäjä edistivät naisten koulutusta. Rancken toimi opettajana yksityisissä tyttökouluissa ainakin vuoteen 1864 asti. Hän teki pedagogisia ulkomaanmatkoja ja julkaisi Eurooppaan 1862-1863 suuntautuneesta matkasta selvityksen. Satakolmetoistasivuisesta oppaasta noin neljäkymmentäkolme sivua käsittelee tyttöjen koulutusta. Kaksi anonyymiä naista on myös auttanut Flickors uppfostranin käännöstyössä. Tohtori Rancken vaikutti Suomessa voimakkaasti siihen, että tieteen portit vähitellen aukesivat naisille.

Teksti ja käännös Flickors uppfostranista: Sara Medberg

Sivun sisältö pohjautuu kirjoittajan pro gradu-työhön ”…Sie sollen d i e n e n lernen…” – tyttöjen kasvatus J. O. I. Ranckenin toimittaman Karl von Raumerin teoksen Die Erziehung der Mädchen 1853 ruotsinnoksen (1870) mukaan. (Helsingin yliopisto: 2008).

Kuvalähde:
Nypl Digital Gallery
Journal des demoiselles 1881
Le follet 1849