Tyttöjen kasvatus ja koulutus

Tervetuloa! Näiden internet-sivujen tarkoitus on esitellä ylä- ja keskiluokan tyttöjen kasvatuksen historiaa käsittelevää tutkimusta. Euroopassa heräsi 1700- ja 1800-luvuilla kasvava kiinnostus tyttöjen perusopetusta korkeampaa koulutusta kohtaan.

Seuraava esitys luo aiheeseen yleissilmäyksen:

Download Video: MP4

Image source
NYPL Digital Gallery
The Peterson Magazine (1850)